çiftçipark çiftçipark pazar
Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar

a) www.ciftcipark.com.tr, www.ciftcipark.com, www.ciftcipark.net internet sitesinin ve mobil uygulamasının (“internet sitesi ve mobil uygulama bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten “ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ/ İSTANBUL” adresinde mukim Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “Efendi Girişim” veya “Çiftçipark” olarak anılacaktır).

b) Platform’a üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Efendi Girişim’in sahip olduğu Platform’dan üyenin yararlanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tanımlar

Site: www.ciftcipark.com.tr, www.ciftcipark.com, www.ciftcipark.net adresinde yer alan internet sitelerini ifade eder.

Mobil Uygulama: Çiftçipark mobil cihaz uygulamalarını ifade eder.

Üye: Site ve Mobil Uygulamalar’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in Site ve Uygulamalar üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Efendi Girişim tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Efendi Girişim’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden https://www.ciftcipark.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Üyelik Bilgilerim: Hesabım ve Profil Sayfaları: Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Efendi Girişim tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Alıcı: Platform’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Satıcı: Açık Pazar yerinde Efendi Girişim ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Efendi Girişim’e ait Platform’a üye olunurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve üye olmak isteyenin 18 yaşını doldurmuş olması gerektiğinin arandığını, Efendi Girişim’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Platform’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin site/mobil uygulamada oluşturduğu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu yükümlülüğe ilişkin sorumluluğun üye kendisi üzerinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye’nin Platform’a kaydolurken kullandığı e posta adresinin, cep telefonu numarasının ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Efendi Girişim’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Efendi Girişim’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümleri ile platformda yer alan diğer hükümlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır. 

4.4 Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin veya yetkili mercilerin Efendi Girişimden talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Efendi Girişim’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

4.5. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Efendi Girişim’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması yasaktır. Platform’a, Platform’un veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Platform’u herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

4.6. Platform’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve Efendi Girişim’in bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır Efendi Girişim’e yöneltilebilecek herhangi bir talepte Efendi Girişim ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

4.7. Açık Pazar yerlerinde, bir diğer ifadeyle Efendi Girişim’in Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda Efendi Girişim 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Efendi Girişim, Açık Pazar yerlerinde Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Çiftçipark bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Çiftçipark’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Çiftçipark’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Çiftçipark’ın bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4.10. Üye, Açık Pazar yerlerinde Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Efendi Girişim’in bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Açık Pazar yerlerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

4.11. Çiftçipark markası ve logosu, Platform’un yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak Çiftçipark tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Efendi Girişim mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin Çiftçipark’ın veya Platform’da satış yapanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde Çiftçipark’ın söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.

4.12. Üye, Çiftçipark tarafından Platform’un iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

4.13. Açık Pazar yerlerinde Çiftçipark, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı Çiftçipark’a yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

4.14. Çiftçipark, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

4.15. Çiftçipark, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.16. Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

4.17. Taraflar, Efendi Girişim’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların Türk Mahkemelerinde delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.18. Üye ticari elektronik ileti tercihlerini “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgisi Güncelleme” kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.

4.19. Çiftçipark’ın Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda Çiftçipark 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Çiftçipark, Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye işbu durumu bildiği kabul ve beyan eder.

4.20. Çiftçipark, Fraud şüphesi oluşturan bir siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin Çiftçipark’tan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

4.21. Efendi Girişim, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://www.ciftcipark.com.tr/KVK_aydinlatma_metni.html adresinden ulaşabilir.

4.22. İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Profil bölümünde yayınlanmalıdır. Satıcılar çiftçipark profilleri için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir

4.23. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece Çiftçipark profili bölümünde yayınlanmalıdır. Çiftçipark satıcı kullanıcıları çiftçi/üretici sayfaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

4.24. Satıcı, Çiftçipark’ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Satıcı ve üye’ya ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Çiftçipark’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Satıcının Çiftçipark üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Çiftçipark’a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Satıcının kendisine bildirdiği ad-soyad ve diğer bilgilerini Çiftçipark ilgili tarafa verebilir.

4.25. Satıcı veya üye’nın Çiftçipark Hesabına girişte kullandığı telefon numarası ve telefonuna gelen sms şifresinin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olup, sms şifresini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Satıcının ve/veya Çiftçipark’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan Satıcı sorumludur.

4.26. Satıcı veya üye Çiftçipark üzerinden vereceği ilan ve reklamlar ile ilgili bilgilerin doğruluğunun yükümlülüğünün üzerinden olduğunu ayrıca üretim bilgileri, taşınmaz bilgileri ve adresleri ile ilgili bilgilerin çiftçipark üzerinden yayınlanmasını kabul ve taahhüt etmektedir.

5. Gizlilik

5.1.Efendi Girişim, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Efendi Girişim, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.ciftcipark.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

5.2.Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve info@ciftcipark.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.

5.3. Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Efendi Girişim ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

5.4.Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Efendi Girişim tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Efendi Girişim söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5.5. Çiftçipark Satıcı veya Üye’ye ait gizli bilgileri belli koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Satıcı veya üye ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı/Üçüncü Taraf arasında iletişimin yapılabilmesi için Satıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Alıcı/Üçüncü Taraf ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

5.6. Çiftçipark Satıcı İş Birliği ve Çiftçipark Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Satıcı veya üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Satıcı veya üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda ciftcipark.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için Çiftçipark’ın iş birliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6. Sözleşmenin Feshi ve Değişiklikler

6.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Efendi Girişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Efendi Girişim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6.2. Efendi Girişim, şirket politikası ve durumun haklı gösterdiği sebeplerle, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.3. Efendi Girişim, Üye ile Üyenin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri; Üye, Efendi Girişim’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

6.6.Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

7. İhtilaflerin Çözümü ve Mücbir Sebepler

7.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.2. Sel, deprem, yangın, harp, sabotaj, terörist hareketler ile Türkiye veya ilgili ülke resmi makamlarının, yükümlülüklerin yerine getirilmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri, grev ya da lokavt gibi mücbir sebepler nedeniyle meydana gelen gecikmeler ya da Servis Sağlayıcının hizmet aldığı firmalardan kaynaklanan gecikmeler veya hizmetin verilememesi halleri nedeniyle Efendi Girişim, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu tutulamaz.

8. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Limited Şirketi

Giriş Yap

Üye değil misin? Kayıt Ol

Kayıt Ol

Üye olmakla, Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası, KVKK Aydınlatma Metni ve Ticari İzin hükümlerini kabul etmektesiniz.
Üye misin? Giriş Yap